Ngày 23 tháng 5 năm 2022 trường THCS tổ chức buổi lễ tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên cho các học sinh nữ