Ngày 8,10/02/2022 Trường THCS Tàm Xá đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch covid 19

THCS Tàm Xá