Chiều ngày 17/3/2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 90 em học sinh khối lớp 9 trường THCS Tàm Xá. 
 Vinh dự cho tuổi trẻ Tàm Xá đồng chí Hoàng Hữu Vân BT ĐU - CTHĐND  xã lên lớp với 3 nội dung về Đảng về Đoàn.

Vinh dự và tự hào cho tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ được sống học tập và rèn luyện trong thời bình. Tự hào mang trên mình màu áo xanh huy hiệu đoàn. 
         ❤️❤️❤️ Không có việc gì khó 
                         Chỉ sợ lòng không bền
                          Đào núi và lấp biển 
                          Quyết chí ắt làm nên. ❤️❤️❤️
     Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.