Nhân sự cho đợt kết nạp Đoàn viên mới của BCH chi Đoàn Trường THCS Tàm Xá lần này là 80 thanh niên đủ 15 tuổi, là những thanh niên có thành tích khá, giỏi trong học tập, có hạnh kiểm Tốt  và công tác tốt trong các phong trào đội Thiếu niên Tiền Phong HCM.

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng về các ngày lễ lớn của đất nước. Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí .

Thực hiện kế hoạch số: 04 -KH/ĐTN ngày 26/03/2021 của Ban Thường Vụ Đoàn Xã Tàm Xá  về việc tổ chức các hoạt động  chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí  Minh. BCH chi đoàn Trường THCS Tàm Xá đã triển khai thực hiện và chủ động báo cáo với BGH phối hợp với các thầy cô chủ nhiệm tổ chức rà soát chất lượng, số lượng đội viên trưởng thành, đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn , giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú, đội viên trưởng thành để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp.Với những nỗ lực phấn đấu và rèn luyện trong thời gian qua. Hôm nay, BCH Chi đoàn Trường THCS Tàm Xá long trọng tổ chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên 90 năm cho 80 em đội viên ưu tú, đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn của trường THCS Tàm Xá.