Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Trường THCS Tàm Xá đón Đoàn đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tham gia đoàn Đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng có Ông Kiều Văn Minh– Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội. Về dự với buổi làm việc còn có các ông, bà Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Đông Anh cùng với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của Trường THCS Tàm Xá.

     Trường THCS Tàm Xá xác định kiểm định chất lượng giáo dục là công tác vô cùng quan trọng, nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng môi trường giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Khi triển khai công tác kiểm định toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ, tiến hành thu thập minh chứng, viết phiếu mô tả từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Quá trình tự đánh giá đảm bảo công khai, dân chủ; tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động quản lý chất lượng của trường rất nghiêm túc, khách quan, thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Tại buổi làm việc Đoàn Đánh giá ngoài đã nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế các minh chứng của nhà trường. Theo đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra đánh giá theo 5 Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường; Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Trường THCS Tàm Xá đã thực hiện theo đúng quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và các công văn hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Kết quả kiểm định là cơ sở để trường xây dựng các kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường. Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường THCS Tàm Xá  đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS Tàm Xá nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường THCS Tàm Xá không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

   Việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đã cho thấy những cố gắng, nỗ lực của thầy và trò Trường THCS Tàm Xá trong việc nâng cao chất lượng Giáo dục, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành Giáo Dục & Đào Tạo của xã nhà nói riêng và huyện nhà nói chung.